logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

F O T O G A L E R I ERočník 2016

mos.gif Obrazové ohlédnutí za 59. ročníkem OVOCNÁŘSKÝCH DNŮ 2016

V Hradci Králové v Kongresovém centru ALDIS se ve dnech 19. a 20. ledna konaly tradiční OVOCNÁŘSKÉ DNY. Pořádaly je Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. a Ovocnářská unie České republiky s přispěním dalších firem a mediálních partnerů. Mezi vzácné hosty a vystupující patřil ministr zemědělství M. Jurečka, hejtman Královéhradeckého kraje L. Franc a prezident Agrární komory M. Toman. Ovocnářských dnů se zúčastnilo téměř 400 lidí z řad české i zahraniční odborné veřejnosti.

Na úvod vystoupil ředitel VŠÚO Holovousy J. Vácha se svými kolegy, kteří shrnuli výsledky tříletého projektu „Ovocnářský výzkumný institut“ (OVI) financovaného z prostředků EU a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a zdůraznili jeho výrazný přínos pro rozvoj organizace. Předseda OUČR M. Ludvík se po krátkém představení činnosti OUČR věnoval problémům českého ovocnářství ve vztahu ke státu, obchodním partnerům, ale také k pracovní síle. Tuto problematiku z pohledu svého resortu pohotově uchopil v navazujícím projevu ministr zemědělství M. Jurečka, jehož střízlivý a kompetentní názor se setkal s všeobecným uznáním.

Následující program po oba dny zahrnoval odborné přednášky pracovníků VŠÚO a dalších českých i zahraničních odborníků. Diskutovány byly zejména nové odrůdy a trendy v pěstování ovoce, možnosti řešení únavy půdy, prostředky ochrany úrody proti patogenním činitelům, ale také problematika pojištění produkce ovoce.

Zpestřením programu Ovocnářských dnů byl letos křest nové knihy Prof. F. Kocourka „Integrovaná ochrana ovocných plodin“, která se věnuje metodám produkce ovoce za minimálních ztrát způsobených škodlivými organismy, popisuje jednotlivé škůdce a původce chorob a zároveň poskytuje informace o rizicích používaných prostředků ochrany.


IMG_3891a.jpg  IMG_3902a.jpg  IMG_3903a.jpg  IMG_3906a.jpg  IMG_3948a.jpg  IMG_3966a.jpg
IMG_3969a.jpg  IMG_3971a.jpg  IMG_4029a.jpg  IMG_3991a.jpg  IMG_4000a.jpg  IMG_4023a.jpg 
IMG_3988a.jpg  IMG_4025a.jpg  IMG_4036a.jpg  IMG_4050a.jpg  IMG_4079a.jpg 

Ročník 2014

mos.gif Obrazové ohlédnutí za Jablečnými slavnostmi na Jiřáku, které se konaly dne 10.-11.10.2014 na Farmářském tržišti v Praze.


mos.gif ... A ještě jedna obrazová reportáž, tentokrát z podzimní výstavy FLORA Olomouc 2014.


mos.gif Se čtvrtým lednovým týdnem ve dnech 21.-22. ledna 2014 se tradičně konaly v Kongresovém a výstavním centru ALDIS a.s. v Hradci Králové v pořadí již 57. Ovocnářské dny 2014. Letos na účastníky čekalo v průběhu dvou jednacích dnů celkem 22 přednášek, mnohé z nich aktuálně reagovaly na požadavky pěstitelů. Ovocnářských dnů 2014 se zúčastnilo 372 osob. Na rozdíl od regionálních akcí a seminářů, které jsou zaměřeny výhradně odborně, se Ovocnářských dnů tradičně zúčastnila řada pracovníků státních orgánů (Ministerstva zemědělství, SZIF, ÚKZÚZ, výzkumných ústavů a dalších), kteří měli možnost se seznámit se situací v sektoru. Mezi účastníky bylo i 10 zástupců médií a 12 osob ze zahraničí. V přísálích se prezentovalo více než 30 firem poskytujících služby, materiál, technologie a stroje do ovocnářství.

foto14-01.jpg  foto14-02.jpg  foto14-03.jpg  foto14-04.jpg  foto14-05.jpg  foto14-06.jpg
foto14-07.jpg  foto14-08.jpg  foto14-09.jpg  foto14-10.jpg  foto14-11.jpg  foto14-12.jpgRočník 2012

mos.gif Obrazové ohlédnutí za 55. ročníkem Tradičních ovocnářských dnů 2012, které se konaly ve dnech 17.-18. ledna 2012 v Kongresovém a výstavním centru ALDIS a.s. v Hradci Králové. Dvoudenního přednáškového maratónu se zúčastnilo celkem 374 osob z řad pěstitelů, zpracovatelů, zástupců chemických firem, výrobců a prodejců techniky pro ovocnáře, odborných škol a státních institucí i účastníků ze zahraničí. U příležitosti 20. výročí založení OUČR bylo oceněno 17 členů-ovocnářů čestným uznáním Čestný člen Ovocnářské unie České republiky. V přísálích Kongresového centra ALDIS a.s. se prezentovaly téměř čtyři desítky vystavovatelů.

sm-foto04.jpg sm-foto03.jpg sm-foto02.jpg sm-foto05.jpg sm-foto01.jpg sm-foto09.jpg
sm-foto07.jpg sm-foto10.jpg sm-foto11.jpg sm-foto08.jpg sm-foto12.jpg sm-foto06.jpg


 R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2021

zej 2. pololetí 2021

ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzcbanner_03_vsuo.gif


sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
aft_cr_logo_FIN.png
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB