logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

Záznamní povinnost pro integrovanou produkcizaznam-ipo Od roku 2015 upravuje podopatření Integrovaná produkce ovoce NV č. 75/2015 Sb. Pěstitelé tak mohou podat žádost o zařazení do tohoto podopatření na období pěti let. Žadatelé, kteří se rozhodnou využít této možnosti, mají určité povinnosti vyplývající z příslušných právních dokumentů. Zejména jde o všeobecné podmínky, které jsou dány § 3 a § 9 a přílohou č.1 NV č. 75/2015 Sb. a pak také přílohou č. 1 a č. 2 NV č. 309/2014 Sb. o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor. Specifické podmínky pro Integrovanou produkci ovoce jsou dány v § 12 a v přílohách č. 2 až 7 NV č. 75/2015 Sb.

Záznamník obsahuje 4 části dané příslušnými předpisy k vedení záznamů dle tabulek, jejichž forma je závazná zákony a je požadována při kontrolách ze strany SZIF. Elektronický záznamník (vyplňovací formulář EXCEL) si můžete stáhnout zde -» excelicon.gif.


 R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2021

zej 2. pololetí 2021

ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzcbanner_03_vsuo.gif


sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
aft_cr_logo_FIN.png
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB