REGIONÁLNÍ UNIE


OUMS = OVOCNÁŘSKÁ UNIE MORAVY A SLEZSKA


Adresa : Přízová 8-10, 602 00 Brno


webové stránky OUMS

Tajemník : Ing. Jiřina HOMOLOVÁ

tel.:    +420 543 257 527

mobil : +420 724 047 937

e-mail: homolovaa@volny.cz


Bankovní spojení :

Česká spořitelna Brno, č.ú.: 2039615319/0800Předseda : Bc. Ivo POKORNÝ

POMONA Těšetice, a.s.

Těšetice 171, 671 71 Prosiměřice


tel.:    +420 515 271 306

mobil : +420 602 827 964

e-mail : pokorny@pomona.cz


SOU z.s. = STŘEDOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE, z.s.Fakturační adresa : Zámecká 82 160, 280 02 Kolín

Korespondenční adresa : viz předseda SOU z.s.


webové stránky SOU z.s. souzs.png

Tajemník : Lenka VOMÁČKOVÁ

mobil : +420 731 444 461

e-mail :kancelar@stredoceskaovocnarskaunie.cz


Bankovní spojení:

č.ú.: 264 664 169 / 0300Předseda : MUDr. Alice ŽERTOVÁ

Bříství-Křečhoř 18, 280 02 Kolín

mobil : +420 774 225 001, 608 754 052

e-mail : alice@zert.cz


UOJZČ = UNIE OVOCNÁŘŮ JIŽNÍCH A ZÁPADNÍCH ČECH


Adresa : UOJZČ, 384 02 Lhenice


webové stránky UOJZČ

Tajemník : Ing. Petr LEBER

tel.:    +420 388 321 371

mobil :  +420 603 851 741

fax :    +420 388 321 280

e-mail : petr.leber@cmail.cz


Bankovní spojení:

Komerční banka Strakonice, č.ú.: 7016-291/0100, 0558 var. symbol 9Předseda : Ing. Pavel FRÍD

Netolická 390, 384 02 Lhenice

tel.:    +420 388 321 375

mobil : +420 606 167 575

e-mail: frid.p@seznam.cz


VčOU = VÝCHODOČESKÁ OVOCNÁŘSKÁ UNIE, z.s.


Adresa : Holovousy 129, 508 01 Hořice


webové stránky VčOU

Tajemník : Ing. Václav LUDVÍK

tel.:    +420 493 520 706, kl. 161

e-mail : vcouholovousy@seznam.cz
ludvik@vsuo.czBankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s., expozitura Hořice v P., č.ú.:107304653/0300Předseda : Petr KAREŠ

Hradišťská 331, 507 52 Ostroměř


tel.:    +420 493 691 100

mobil : +420 777 711 870

e-mail : kares@ebfruit.com


UOSR = UNIE OVOCNÁŘŮ SEVEROČESKÉHO REGIONU, z.s.


Adresa : Červený Hrádek 65, 431 11 Jirkov


webové stránky UOSR

Tajemník : p. Petr ŠKUTA

Sady a školky Jirkov s.r.o., 431 11 Jirkov

tel.:    +420 474 684 909

mobil : 603 504 270

e-mail : skuta@sadyjirkov.cz


Předseda : Bc. Milan HANČ

Jahodárna Vraňany, Vraňany 20, 277 07 Mělník

tel. a fax: +420 315 691 988

mobil :     737 703 606

e-mail : milan.hanc@tiscali.cz


VŠÚO = VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ
HOLOVOUSY s.r.o.


Adresa : Holovousy 129, 508 01 Hořice


webové stránky VŠÚO

tel.:+420 493 520 706

e-mail: vsuohl@vsuo.cz


Bankovní spojení:

ČSOB Hořice, č.ú. 249408669/0300


Ředitel: Ing. Jaroslav VÁCHA

tel.:+420 493 520 706, linka 216

mobil:+420 734 676 310

e-mail: vacha@vsuo.cz