Svaz pro integrované systémy
pěstování ovoce
Holovousy
 • Založen 23. 10. 1990 jako dobrovolné sdružení pěstitelů a zástupců výzkumu.
  Je součástí Ovocnářské unie České republiky a má sídlo v Holovousích.
 • 9 zakládajících ovocnářských podniků,
  kteří přihlásili do integrovaného systému pěstování ovoce cca 2.000 ha sadů.
 • Byly vypracovány Stanovy SISPO a Zásady pro integrované systémy pěstování ovoce.
 • Zpracování závazných Směrnic pro integrované systémy pěstování ovoce
  pro rok 1992, 1994, 1996, 1998, 2000, 2002, 2006, 2008 (CD) a Metodiky 2011.
 • Vypracovávání doplňků ke Směrnicím pro roky 1993, 95, 97, 99, 2001, 03, 04, 05, 09, 10, 12, 13, 14 a 15.
 • Poradenská a propagační činnost, pořádání nebo spolupořádání odborných seminářů.
 • K 5. 4. 2017 měl svaz 351 členů (z toho 4 nevýrobní podniky),
  kteří integrovaně pěstují ovoce na výměře kolem 9850 ha výsadeb,
  z toho:- s ochrannou známkou SISPO 2017 203 celková výměra 8450 ha 
  - známka neudělena nebo odebrána 70 871 ha 
  - ve 3letém přechodném období 61 497 ha 
  - bez výsadeb 7
  s ochrannou známkou SISPO  /  bez známky s ochrannou známkou SISPO  /  bez známky
  JABLONĚ 148  68  celková výměra 4572 ha 644 ha
  HRUŠNĚ 77  33  470 ha 105 ha
  TŘEŠNĚ 63  29  519 ha 118 ha
  VIŠNĚ 62  19  989 ha 105 ha
  SLIVONĚ 119  61  893 ha 210 ha
  MERUŇKY 58  38  365 ha 95 ha
  BROSKVONĚ 38  14  144 ha 13 ha
  ČERVENÝ RYBÍZ 25  391 ha 34 ha
  ČERNÝ RYBÍZ 14  11  107 ha 72 ha
  BÍLÝ RYBÍZ 0 ha 0 ha
COPYRIGHT © SISPO Holovousy ...::   Kvalitní české ovoce na Váš stůl = ovoce se známkou SISPO®   ::...