let trvání Svazu pro integrované systémy
 pěstování ovoce se sídlem
 v Holovousích
sispo.gif, 145kB
1990
předseda :
Ing. Martin LUDVÍK
Ovocnářská unie České republiky
Holovousy 129
508 01 HOŘICE
tel. +420 493 520 706, kl. 106
mobil: +420 603 227 889
e-mail: unie@volny.cz
tajemník :
Ing. Miroslav LÁNSKÝ
VŠÚO Holovousy s.r.o.
Holovousy 129
508 01 HOŘICE
tel.: +420 493 520 706, kl. 112
mobil: +420 737 630 329
e-mail: lansky@vsuo.cz
kontrolor :
Ing. Zdeňka KLEMŠOVÁ
Wolkerova 7
789 85 MOHELNICE
tel.: +420 583 433 069
mobil: +420 733 191 557
e-mail: klemsova.zdenka@seznam.cz
 
IČO : 44477325DIČ : CZ44477325

SISPO je součástí Ovocnářské unie České republiky,
která byla registrována u Ministerstva vnitra ČR 20.5.1992 pod reg. č. VSC/1-11667/92-R.
COPYRIGHT © SISPO Holovousy ...::   Kvalitní české ovoce na Váš stůl = ovoce se známkou SISPO®   ::...