Valná hromada bude přijímat pouze členy,

kteří zašlou kompletní přihlášky,

to znamená - přihlášku s podpisem žadatele
a potvrzením tajemníka regionální unie,
včetně uvedení výměry u přihlašovaných ovocných druhů.

K přihlášce musí být připojen zpracovaný a podepsaný projekt !!


Zašlete potřebné údaje tak, abychom je měli v Holovousích nejpozději do konce února daného roku.
   (Druhý termín přihlášek bývá zpravidla do konce července s členstvím od 1.8.)

Neúplné přihlášky a projekty nebudou přijímány! Rovněž nebudou přijímány faxové a e-mailové přihlášky!


Schválí-li předsednictvo svazu přijetí Vašeho podniku do našeho svazu, stanete se členem
na Valné hromadě SISPO (asi 2. pol. března - 1. pol. dubna),
v případě druhého termínu na zasedání předsednictva SISPO (2. pol. července).

Výše členských příspěvků pro rok 2021
je schválena dle výměry sadů v SISPO takto:

do 20,00 ha2.000,- Kč
20,01 - 50,00 ha5.000,- Kč
nad 50,01 ha10.000,- Kč

Rozhodnutím Valné hromady byl stanoven vstupní poplatek pro nového člena
ve výši trojnásobku členského příspěvku.
Předsednictvo bude potvrzovat žádosti o dotace pouze členům, kteří budou mít zaplacený členský příspěvek,
příp. i vstupní poplatek (u nových členů).

COPYRIGHT © SISPO Holovousy ...::   Kvalitní české ovoce na Váš stůl = ovoce se známkou SISPO®   ::...