Ochranná známka SISPO
Zdravé ovoce od nás
Metodika 2011
  • V metodice jsou vymezena pravidla pro uplatňování systému integrované produkce ovoce v ČR v rámci SISPO.
  • Toto vydání metodiky je aktualizováno na základě výsledků výzkumu a praktických zkušeností pěstitelů.
  • Metodika je jednak interním předpisem členů SISPO, ale také veřejným dokumentem určeným pro kontrolní orgány, obchodníky a především spotřebitele.
  • Metodika byla rozšířena o kapitoly pěstování jablek určených jako surovina pro výrobu dětské výživy a o ochranná opatření proti bakteriální spále růžovitých.
  • Součástí metodiky jsou též Směrnice pro integrované systémy pěstování ovoce dle Věstníku MZe ČR 1/2011.
Záznamní povinnost pro IPO
IPO - meteorologie IPO - monitoring IPO - chemická ochrana IPO - hnojení
COPYRIGHT © SISPO Holovousy ...::   Kvalitní české ovoce na Váš stůl = ovoce se známkou SISPO®   ::...