Školkařský svaz Ovocnářské unie České republiky

Holovousy 1
508 01 HOŘICE
tel. a fax: +420 493 692 827
IČO : 44477325, DIČ : CZ44477325

Součást Ovocnářské unie České republiky, která byla registrována u Ministerstva vnitra ČR 20.5.1992 pod reg. č. VSC/1-11667/92-R