Platí pro rozbory dle NV č. 79/2007 Sb.

Pro udělení oprávnění k provádění chemických rozborů půd dle §10 zák.č. 156/1998 Sb. (zákon o hnojivech),
ve znění pozdějších předpisů je jednou z podmínek získání potvrzení o způsobilosti laboratoře k provádění vybraných analytických stanovení.


1.   LABORATOŘE S UDĚLENÝM OPRÁVNĚNÍM
K PROVÁDĚNÍ CHEMICKÝCH ROZBORŮ PŮD A PLODŮ
AGRO-LA, spol. s r.o.
Jiráskovo předměstí 630/III
377 01 Jindřichův Hradec
IČ 46682325
telefon: 384 321 011-12, agrola@agrola.cz
2.   LABORATOŘE S AKREDITACÍ NA ROZBORY PLODŮ
(nemají pověření ÚKZÚZ k rozborům půd)


ANECLAB s.r.o.
Dolní 2
370 04 ČESKÉ BUDĚJOVICE
telefon: 387 434 180, aneclab@aneclab.cz
Ecochem, a.s.
Dolejškova 3
182 00 PRAHA 8
telefon: 286 884 079, info@ecochem.cz
PROLAB PROSTĚJOV, v.o.s.
Kralický háj – areál ACHP
798 12 KRALICE na Hané
telefon: 582 382 230, prolabpv@mbox.vol.cz


COPYRIGHT © SISPO Holovousy ...::   Kvalitní české ovoce na Váš stůl = ovoce se známkou SISPO®   ::...