Svaz pro integrované systémy
pěstování ovoce
Holovousy
Práva člena SISPO :
  • účast na shromážděních svazu
  • být volen do předsednictva svazu
  • aktivní člen má jeden rovný hlas
  • být informován o veškeré činnosti svazu
  • využívat všech výhod plynoucích ze členství ve svazu
Povinnosti člena SISPO :
  • členství v OU ČR (regionální unie)
  • dodržování stanov SISPO
  • dodržování směrnic SISPO
  • ve stanovené výši přispívat k úhradě nákladů (členské příspěvky)
  • účastnit se zasedání orgánů svazu
COPYRIGHT © SISPO Holovousy ...::   Kvalitní české ovoce na Váš stůl = ovoce se známkou SISPO®   ::...