logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva spravedlnosti ČR ve Veřejném rejstříku a Sbírce listin dne 1.1.2014 pod reg. číslem L 991.

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

HISTORIE ČESKÉHO OVOCNÁŘSTVÍ

 

Pěstování ovoce má v České republice velmi dlouhou tradici. První významné doklady o ovocnářství pocházejí již ze středověku. V období 13. až 15. století se začíná objevovat množství odrůd jabloní a hrušní, a to nejen v zámeckých a klášterních zahradách, ale i u poddaných. V 17. století vznikaly první ovocné školky. V souvislosti s tím se započalo se zakládáním zámeckých zahrad z tvarovaných jabloní a hrušní.

Velký rozvoj nastal v 18. století, kdy ovocnářství dostává organizovanou podobu prostřednictvím ovocnických spolků, které šíří nové poznatky. Od 19. století lze v České republice mluvit již o intenzivním ovocnářství. Vznikají specializované zahradnické školy a ovocnictví se začíná učit i na školách základních. Vycházejí rozsáhlá pomologická díla a jsou stanoveny vhodné odrůdy pro pěstování ovoce v jednotlivých oblastech České republiky. Po roce 1918, po vzniku československého státu, se rozvinul organizovaný ovocnářský výzkum, který počal do velkovýroby zavádět nové formy pěstování ovoce. Po druhé světové válce se začala výroba koncentrovat do specializovaných podniků ve výhodných výrobních oblastech.

K zakládání intenzivních nízkokmenných ovocných sadů s vyšší produkčním potenciálem započalo ve druhé polovině 60.let 20. století. Masivní rozvoj intenzivního ovocnářství pak nastal v 70. a 80. letech 20. století.

Po roce 1989 došlo k navracení půdy původním vlastníkům. Velké ovocnářské podniky byly v nejistotě a do ovocnářského odvětví se příliš neinvestovalo. Tou dobou vzniklo velké množství malých, zpravidla rodinných farem, často ovšem bez potřebných znalostí pro rozvoj oboru. V nelehké době se nacházel i ovocnářský výzkum se stále silnějším tlakem na privatizaci, ke které nakonec došlo v roce 1997.

Řešení kritické situace v ovocnářství značně napomohlo zavedení národní dotační podpory pro restrukturalizaci ovocných sadů. S podporou státu se do dnešních dnů vysadilo více než 9.000 ha moderních ovocných sadů s důrazem na kvalitu a odolnost pěstovaných odrůd.

Po vstupu do vnitřního trhu EU muselo dojít k dalšímu zvýšení konkurenceschopnosti ovocnářského odvětví, což v dnešní době znamená především zakládání výsadeb s velmi vysokým výnosovým potenciálem za současného snižování používání chemických látek. Výsledkem takových aktivit je pak zejména zdravé české ovoce z integrované produkce, které zákazníci nalézají nalézají v obchodní síti s označením SISPO (Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce). R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej čestní členové OUČR

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků

zej nakládání s přípravky


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékařský portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej Semináře k IPO

zej Propagace

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2021

zej 2. pololetí 2021

ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzcbanner_03_vsuo.gif


sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
aft_cr_logo_FIN.png
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
atedcesky.png, 5kB