Zájmové svazy

SISPO = Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce

Adresa:
Holovousy 129, 508 01 Hořice

Webové stránky SISPO

Tajemník: Ing. Jana Kloutvorová
mobil: +420 739 690 106
email: kloutvorova.sispo@seznam.cz
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s., expozitura Hořice v P., č.ú.: 107303888/0300

Předseda: Ing. Martin Ludvík
Holovousy 129, 508 01 Hořice
tel.: +420 493 520 706, kl. 106
e-mail: unie@volny.cz

Kontrolor Směrnic SISPO: Ing. Zdeňka KLEMŠOVÁ
Wolkerova 7, 789 85 Mohelnice
mobil:  +420 733 191 557
email: klemsova.zdenka@seznam.cz

ŠS = Školkařský svaz

Adresa:
Holovousy 129, 508 01 Hořice

Tajemník: Ing. Roman CHALOUPKA
tel.: +420 493 520 706, kl. 162
mobil: +420 734 443 166
e-mail: oucr@seznam.cz

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s., expozitura Hořice v P., č.ú.: 107304813/0300

Předseda: Ing. Václav KOBĚLUŠ, Ph.D.
OŠ Bruzovice – Velicesta 100, 739 36 Sedliště
tel.: +420 519 417 201
mobil: +420 604 915 360

SSO = Svaz skladovatelů ovoce

Předseda: Ing. Jaroslav Mačkal
Zemědělské družstvo Senice na Hané, 783 23 Vilémov u Litovle
tel.: +420 585 349 248
mobil: +420 608 683 118
email: senice@czfruit.cz

SMVC = Svaz malých výrobců cideru

Adresa:
Chelčice 106, 389 01 Vodňany

Webové stránky SMVC

Předseda: Ondřej Muška
Chelčice 106, 389 01 Vodňany
mobil: +420 602 288 900
email: info@smvc.cz

Bankovní spojení:
číslo účtu: 2501948448
IBAN:CZ5920100000002501948448
BIC:FIOBCZPPXXX

Místopředseda: Jan Abt
Chelčice 106, 389 01 Vodňany
tel.: +420 608 777 555