Propagační materiál ke stažení

Propagační letáky

» České ovocné stromky a keře «

Výběr kvalitního výsadbového materiálu =

= základní předpoklad Vaší budoucí sklizně ...

» Zdravé české ovoce z integrované produkce «

Systém integrované produkce
ovoce byl oceněn sdružením
Businnes Leaders Forum
nominací za Českou republiku na
Evropskou ekologickou cenu
pro podnikatele
-
Pěstitelský systém šetrný k životnímu prostředí !

» Přehledy zralosti doporučených odrůd «

JABLONĚ
-
HRUŠNĚ

Vydala OUČR ve spolupráci
s ÚKZÚZ a NOÚ za podpory MZe ČR
v roce 2010

TŘEŠNĚ
-
VIŠNĚ
-
SLIVONĚ
-
MERUŇKY
-
NEKTARINKY
-
BROSKVONĚ

Vydala OUČR ve spolupráci
s ÚKZÚZ a NOÚ za podpory MZe ČR
v roce 2010

DROBNÉ

OVOCE

Vydala OUČR ve spolupráci
s ÚKZÚZ, NOÚ a ŠS Velké Losiny za podpory MZe ČR
v roce 2011

JAHODNÍK

Vydala OUČR ve spolupráci
s ÚKZÚZ, NOÚ, Semprou Turnov s.r.o. a dalšími pěstiteli jahod za podpory MZe ČR
v roce 2011

SKOŘÁPKOVINY

Vydala OUČR ve spolupráci
s ÚKZÚZ, NOÚ za podpory MZe ČR
v roce 2012

» Podporujte české ovocnáře «

Myslete
na svoje zdraví
a zajímejte se
o zemi původu ovoce.

Vybírejte si v obchodech
zdravé české ovoce.

Loga

České jablko

barevné ve formátu JPG
barevné ve formátu GIF