Cíle Ovocnářské unie České republiky

  • Ovocnářská unie České republiky je zájmové sdružení ovocnářů a školkařů, jehož cílem je racionální koordinace výroby, odbytu, zpracování a skladování ovoce, jeho celkové využití na tuzemském i zahraničním trhu při zachování kvality, zdravotní nezávadnosti a cenové dostupnosti ovoce.
  • Ovocnářská unie České republiky je představitelkou tržního ovocnářství při řešení jeho celkové problematiky. Hájí a prosazuje profesní zájmy svých členů při jednáních s ministerstvy, Parlamentem ČR, dalšími úřady, odbornými školami a institucemi.
  • Ovocnářská unie České republiky je členem Sněmovny společenstev Agrární komory ČR.