Inspektoři ÚKZÚZ - OdTK

Vedoucí: BOLELOUCKÝ Petr, Ing.
ÚKZÚZ – OdTK Brno, Hroznová 2, 656 06 Brno – Pisárky
tel.: 543 548 230 mobil: 737 267 011
email: petr.boleloucky@ukzuz.cz

Pracovní obvody inspektorů pro uznávání a kontrolu

ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU TRVALÝCH KULTUR A EVIDENCI A INTEGRACI PŮDNÍCH BLOKŮ OVOCNÝCH SADŮ (aktuální stav od 1. března 2021)

Referenti specialisté pro ovocné plodiny odboru odrůdového zkušebnictví ÚKZÚZ

Specialista pro JÁDROVINY A DROBNÉ OVOCE:

NESRSTA Dušan, Ing.
Oddělení zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Národní odrůdový úřad
Hroznová 2, 656 06 Brno
tel. 543 548 385
email: dusan.nesrsta@ukzuz.cz

www.ukzuz.cz

Specialista pro PECKOVINY A SKOŘÁPKATÉ OVOCE:

JAN Tomáš, Bc.
Oddělení zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti

ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Národní odrůdový úřad
Hroznová 2, 656 06 Brno
tel.: 543 548 239
email: tomas.jan@ukzuz.cz

www.ukzuz.cz