Členská základna OUČR

Členství ve svazech :
SISPO Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce 326 9199
ŠS Školkařský svaz OUČR 61 219
SSO Svaz skladovatelů ovoce 24 2010