Mezinárodní den zdraví rostlin

OUČR se s expozicí s podtitulem Zdravá krajina – zdravá rostlina – zdravý člověk připojila k oslavám Mezinárodního dne rostlin. Akce pod záštitou ministra zemědělství, Zdeňka Nekuly, proběhne v prostorách Národního zemědělského muzea v pátek 12.5. Kromě hlavního organizátora, ÚKZÚZ, se k akci připojila rovněž Česká společnost rostlinolékařská. Na stanovišti OUČR budou kromě ukázek ovocných druhů a několika …

Mezinárodní den zdraví rostlin Pokračovat ve čtení »

Ovocnářská konference

0:00 Zahájení konference 2:30 M. Ludvík, OUČR – Současná situace v ovocnářství 24:37 D. Musilová, BASF – BASF – Váš partner v ochraně sadů 35:40 J. Kloutvorová, SISPO – Doporučení v ochraně rostlin do nové sezóny 1:14:42 M. Havlíček, BAYER – Sonata – biofungicid proti padlí 1:27:03 P. Boleloucký, ÚKZÚZ – Registr sadů – povinná …

Ovocnářská konference Pokračovat ve čtení »

Dotace

V nabídce odkazů »Požadavky, zásady« jsou nové zásady pro rok 2022.

Situační a výhledová zpráva – OVOCE – listopad 2020

Cílem této Situační a výhledové zprávy je informovat o situaci v sektoru ovoce, dále o změnách a základních pravidlech týkajících se společné organizace trhu EU u komodity ovoce.Předkládaná zpráva navazuje na Situační a výhledovou zprávu z prosince 2019. Použité údaje jsou zpracovány podle dostupných informací k září 2020, není-li uvedeno jinak. Situační a výhledové zprávy jsou …

Situační a výhledová zpráva – OVOCE – listopad 2020 Pokračovat ve čtení »

Zprávy o trhu 2021

Tržní informační systém ČR (TIS)Informace o trhu se zemědělskými komoditami v České republice, Evropské unii a ostatních zemích.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské činnosti (UZČ)

Tato informace se týká žádostí, které se vztahují k opatření AEO, AEKO, EZ, NAEKO, NEZ LFA (žádosti v rámci závazkového opatření), LFA (žádosti v rámci jednoletého opatření), ANC, PPO, SAPS, PVP (TOP-UP), VCS, Greening, Mladý zemědělec, NATURA 2000 na zemědělské půdě, WELFARE, Restrukturalizace a přeměna vinic, Investice v rámci SOT s vínem, PUZČ (HRDP i …

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské činnosti (UZČ) Pokračovat ve čtení »

Ovoce 2016

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2016 Všechny zde uvedené odrůdy byly v letech 2006–2016 registrovány v České republice nebo jsou chráněny podle příslušné legislativy na úrovni národní, či evropské.

Ovoce 2013

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2013 Publikace uvádí odrůdy ovoce, které byly registrovány nebo jim byla udělena ochrana práv v ČR v letech 2005–2013. Přehled odrůd ovoce si klade za cíl poskytnout pěstitelům ovocných druhů základní informace o vlastnostech jednotlivých odrůd a napomoci tak lepší orientaci v širokých sortimentech uváděných v současné době na trh.

ČSÚ vydalo podrobné statistické údaje o ovocných sadech v ČR

Šetření o sadech se provádí ve všech členských státech Evropské unie každých 5 let. V České republice proběhlo poprvé v roce 2007. Cílem tohoto šetření bylo zjistit produkční potenciál ovocných sadů, odrůdovou skladbu, věkovou strukturu a hustotu výsadby vybraných druhů ovocných stromů. Do statistického zjišťování Šetření o sadech za rok 2012 byli zahrnuti všichni pěstitelé ovoce …

ČSÚ vydalo podrobné statistické údaje o ovocných sadech v ČR Pokračovat ve čtení »