Poslední běh školení IPO – ovoce

Poslední běh školení IPO – ovoce se uskuteční 29. 11. 2023 v sále VŠÚO Holovousy s.r.o. presenční formou -> PŘIHLAŠOVÁNÍ ZDE <-

Dotace

V nabídce odkazů »Požadavky, zásady« jsou nové zásady pro rok 2022.

Zprávy o trhu 2021

Tržní informační systém ČR (TIS)Informace o trhu se zemědělskými komoditami v České republice, Evropské unii a ostatních zemích.

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské činnosti (UZČ)

Tato informace se týká žádostí, které se vztahují k opatření AEO, AEKO, EZ, NAEKO, NEZ LFA (žádosti v rámci závazkového opatření), LFA (žádosti v rámci jednoletého opatření), ANC, PPO, SAPS, …

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské činnosti (UZČ) Pokračovat ve čtení »

Novela rostlinolékařského zákona – získání nebo prodloužení osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na OR

Novela rostlinolékařského zákona, která vstoupila v platnost 1. 12. 2017, upravuje některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Na webu ÚKZÚZ je uveden přehled způsobů získání …

Novela rostlinolékařského zákona – získání nebo prodloužení osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na OR Pokračovat ve čtení »

Ovoce 2016

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2016 Všechny zde uvedené odrůdy byly v letech 2006–2016 registrovány v České republice nebo jsou chráněny podle příslušné legislativy na úrovni národní, či evropské.

Ovoce 2013

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2013 Publikace uvádí odrůdy ovoce, které byly registrovány nebo jim byla udělena ochrana práv v ČR v letech 2005–2013. Přehled odrůd ovoce si klade za cíl poskytnout pěstitelům ovocných …

Ovoce 2013 Pokračovat ve čtení »