Středočeská ovocnářská unie z.s.


www.stredoceskaovocnarskaunie.cz

» ADRESÁŘ ČLENŮ SOU z.s. «

ADRESA SÍDLA

Zámecká 82, 280 02 KOLÍNsouzs.png


PŘEDSEDA

ŽERTOVÁ Alice, MUDr.

Bříství, Křečhoř 18, 280 02 KOLÍN
mob. 774 225 001, alice.zertova@111uklid.cz

TAJEMNÍK

VOMÁČKOVÁ Lenka

Jesenická 1412/24, 106 00 PRAHA 10
mob. 731444461, kancelar@stredoceskaovocnarskaunie.cz

ČLEN PŘEDSTAVENSTVA

LICEHAMR Jaroslav

Hadina 388, 396 01 HUMPOLEC
mob. 602506496, farma.L@email.cz


KONTROLNÍ KOMISE

HRUŠKA Jiří

Třída krále Jiřího 243, 281 01 VELIM
tel. 321 763 278, mob. 608 024 550, hruska.skolky@quick.cz