Fotogalerie

Ročník 2016

Obrazové ohlédnutí za 59. ročníkem Ovocnářských dnů 2016

V Hradci Králové v Kongresovém centru ALDIS se ve dnech 19. a 20. ledna konaly tradiční OVOCNÁŘSKÉ DNY. Pořádaly je Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. a Ovocnářská unie České republiky s přispěním dalších firem a mediálních partnerů. Mezi vzácné hosty a vystupující patřil ministr zemědělství M. Jurečka, hejtman Královéhradeckého kraje L. Franc a prezident Agrární komory M. Toman. Ovocnářských dnů se zúčastnilo téměř 400 lidí z řad české i zahraniční odborné veřejnosti.

Na úvod vystoupil ředitel VŠÚO Holovousy J. Vácha se svými kolegy, kteří shrnuli výsledky tříletého projektu „Ovocnářský výzkumný institut“ (OVI) financovaného z prostředků EU a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) a zdůraznili jeho výrazný přínos pro rozvoj organizace. Předseda OUČR M. Ludvík se po krátkém představení činnosti OUČR věnoval problémům českého ovocnářství ve vztahu ke státu, obchodním partnerům, ale také k pracovní síle. Tuto problematiku z pohledu svého resortu pohotově uchopil v navazujícím projevu ministr zemědělství M. Jurečka, jehož střízlivý a kompetentní názor se setkal s všeobecným uznáním.

Následující program po oba dny zahrnoval odborné přednášky pracovníků VŠÚO a dalších českých i zahraničních odborníků. Diskutovány byly zejména nové odrůdy a trendy v pěstování ovoce, možnosti řešení únavy půdy, prostředky ochrany úrody proti patogenním činitelům, ale také problematika pojištění produkce ovoce.

Zpestřením programu Ovocnářských dnů byl letos křest nové knihy Prof. F. Kocourka „Integrovaná ochrana ovocných plodin“, která se věnuje metodám produkce ovoce za minimálních ztrát způsobených škodlivými organismy, popisuje jednotlivé škůdce a původce chorob a zároveň poskytuje informace o rizicích používaných prostředků ochrany.

Ročník 2014

  • Obrazové ohlédnutí za Jablečnými slavnostmi na Jiřáku, které se konaly dne 10.-11.10.2014 na Farmářském tržišti v Praze.

  • A ještě jedna obrazová reportáž, tentokrát z podzimní výstavy FLORA Olomouc 2014.

  • Se čtvrtým lednovým týdnem ve dnech 21.-22. ledna 2014 se tradičně konaly v Kongresovém a výstavním centru ALDIS a.s. v Hradci Králové v pořadí již 57. Ovocnářské dny 2014. Letos na účastníky čekalo v průběhu dvou jednacích dnů celkem 22 přednášek, mnohé z nich aktuálně reagovaly na požadavky pěstitelů. Ovocnářských dnů 2014 se zúčastnilo 372 osob. Na rozdíl od regionálních akcí a seminářů, které jsou zaměřeny výhradně odborně, se Ovocnářských dnů tradičně zúčastnila řada pracovníků státních orgánů (Ministerstva zemědělství, SZIF, ÚKZÚZ, výzkumných ústavů a dalších), kteří měli možnost se seznámit se situací v sektoru. Mezi účastníky bylo i 10 zástupců médií a 12 osob ze zahraničí. V přísálích se prezentovalo více než 30 firem poskytujících služby, materiál, technologie a stroje do ovocnářství.

Ročník 2012

Obrazové ohlédnutí za 55. ročníkem Tradičních ovocnářských dnů 2012, které se konaly ve dnech 17.-18. ledna 2012 v Kongresovém a výstavním centru ALDIS a.s. v Hradci Králové. Dvoudenního přednáškového maratónu se zúčastnilo celkem 374 osob z řad pěstitelů, zpracovatelů, zástupců chemických firem, výrobců a prodejců techniky pro ovocnáře, odborných škol a státních institucí i účastníků ze zahraničí. U příležitosti 20. výročí založení OUČR bylo oceněno 17 členů-ovocnářů čestným uznáním Čestný člen Ovocnářské unie České republiky. V přísálích Kongresového centra ALDIS a.s. se prezentovaly téměř čtyři desítky vystavovatelů.