Ostatní instituce a podniky

Státní instituce

Ministerstvo zemědělství ČR
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel. 221 811 111
web: www.mze.czwww.eagri.cz

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.
Sokolovská 394/17, 186 00 Praha 8
info@pgrlf.cz
web: www.pgrlf.cz

Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Květná 15, 603 00 Brno
tel. 543 540 111, e-mail: epodatelna@szpi.gov.cz
web: www.szpi.cz

Státní zemědělský a intervenční fond
Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1
tel. 222 871 620, e-mail: info@szif.cz
web: www.szif.cz

Bohemia Apple, družstvo
Tuchoraz 42, 282 01 Český Brod
tel. 321 623 385, e-mail: apple@bohemiaapple.com
web: www.bohemiaapple.com

CZ FRUIT – odbytové družstvo
Pláničkova 443/7, 162 00 Praha 6
Ing. Jan Šrajbr – ředitel
tel. 235 094 450
e-mail: srajbr@czfruit.cz
web: www.czfruit.cz

EB FRUIT, odbytové družstvo ovocnářů
Holovousy 129, 508 01 Hořice
balírna ovoce, Proseč 1, 512 63 Rovensko pod Troskami
ing. Jiří Mazánek, tel.: 602 364 480, e-mail: ebfruit@ebfruit.com
web: www.ebfruit.com

Odbytové družstvo Berry
Břežany II 71, 282 01 Český Brod

Odbytové družstvo ovoce Český ráj
Kolmá 5/597, 190 00 Praha 9 – Vysočany

Odbytové družstvo EKO-ODBYT
Trojanova 1566, 274 01 Slaný
ing. Josef Renner
tel. 312 500 424, mob. 606 738 173, e-mail: ekofrukt@ekofrukt.cz

M.O.Z. družstvo pěstitelů
Sedlnice 56, 742 56 Sedlnice
tel. 556 745 105, mob. 731 414 317, e-mail: moz.1@seznam.cz

NATURE FRUIT, družstvo
Choustníkovo Hradiště 2, 544 42 Choustníkovo Hradiště

Jihofrukt, družstvo
Podivínská 1236, 691 02 Velké Bílovice
p. Jaroslav Pálka, Ing.Vlastimil Šemora, e-mail: jihofrukt.druzstvo@iol.cz
web: web.telecom.cz/jihofrukt

Výzkumné ústavy

Ústav experimentální botaniky AVČR
Na Perníkářce 15/59, 160 00 Praha 6

Výzkumná stanice Střížovice
463 45 Pěnčín u Liberce
e-mail: ueb.strizovice@seznam.cz

Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha – Ruzyně, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6
tel. 233 022 111, e-mail: cropscience@vurv.cz
web: www.vurv.cz

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
Holovousy 129, 508 01 Hořice,
Ing. Jaroslav Vácha – ředitel
tel. 491 848 216, e-mail: vacha@vsuo.cz
web: www.vsuo.cz

Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Slezská 7, 120 56 Praha 2
tel. 222 000 111, 227 010 111, e-mail: uzei@uzei.cz
web: www.uzei.cz

Zájmová sdružení a svazy

Agrární komora České republiky
Počernická 272/96, 108 00 Praha 10
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc. – prezident
tel. 296 411 180, e-mail: sekretariat@akcr.cz

Agrární komora Olomouc
Blanická 3, 772 00 Olomouc
tel. 585 228 530

Asociace zahradnických společenstev ČR
Wolkerova 37/17, 779 01 Olomouc
prezident Jiří Chládek
e-mail: azscr@seznam.cz

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace
Zelený pruh 99, 140 02 Praha 4
Ing. Vlasta Horká
tel. 228 225 451, e-mail: office@cmssa.cz
web: www.cmssa.cz

Český zahrádkářský svaz
Rokycanova 15,130 00 PRAHA 3
tel. 222 782 710, e-mail: zahradkari@vol.cz
web: www.zahradkari.cz

Svaz vinařů ČR
Žižkovská 1230, 691 02 Velké Bílovice
tel. 519 346 495, e-mail: svcr@svcr.cz
web: www.svcr.cz

Ovocinárska únia Slovenskej republiky
Krížna 44, 821 08 Bratislava 2
ing. Marián Varga – předseda
e-mail: varga@plantex.sk
web: www.ousr.sk

Svaz pěstitelů chmele ČR
Mostecká 2580, 438 19 Žatec
e-mail: svaz@czhops.cz
web: www.czhops.cz

Zemědělský svaz
Hybernská 38, 110 00 Praha 1
ing. Martin Pýcha
tel.: 226 211 008, e-mail: info@zscr.cz
web: www.zscr.cz

Svaz květinářů a floristů
Wolkerova 17, 771 11 Olomouc
Ing. Jiří Horák
e-mail: svaz.skf@seznam.cz
web: www.svazkvetinaruafloristu.cz

Svaz školkařů ČR
Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc
Ing. Pavel Halama
mobil 602 508 091
Ing. Helena Zahradníková – tajemník
mobil 603 259 771, e-mail: svaz.skolkaru@email.cz
web: www.svaz-skolkaru.cz

Zelinářská unie Čech a Moravy
Wolkerova 17, 779 00 Olomouc
tel.: 585 413 619, e-mail: zucm@zelinarska-unie.cz
web: www.zucm.cz

Zájmové sdružení konzervárensko-lihovarského průmyslu
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Ing. Pavel Podroužek
tel. 221 812 808

Sdružení lesních školkařů ČR, z.s.
J. Dobrovského 923/18, 286 01 Čáslav
Ing. Jana Kostelníková
mobil 606 723 664, email: info@lesniskolky.cz
web: www.lesniskolky.cz