Metodiky, požadavky a zásady pro poskytování finančních podpor

Dotace

Dotace pro rok 2022

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2022 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

Na základě změny zákona č. 252/1997 Sb. o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a změny zákona č. 256/2000 Sb. o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, přešla od roku 2020 administrace dotačních programů dle Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů (s výjimkou dotačního programu 6. Genetické zdroje) plně do kompetence Státního zemědělského intervenčního fondu.

Metodická příručka - přímé platby 2022

Metodická příručka přímých plateb pro rok 2022

Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro rok 2022. Zemědělské veřejnosti je nyní k dispozici ke stažení aktualizace Metodické příručky pro přímé platby pro rok 2022.

Dotace pro rok 2021

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2021 na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

pro ovocnáře, zejména pravidla a formuláře dotačních titulů :

  • 1.R. Podpora restrukturalizace ovocných sadů,

  • 1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech,

  • 1.V. Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství.

Metodická příručka - přímé platby 2021

Metodická příručka přímých plateb pro rok 2021

Příručka komplexně shrnuje podmínky poskytování přímých plateb a poukazuje na změny platné pro rok 2021. Zemědělské veřejnosti je nyní k dispozici ke stažení aktualizace Metodické příručky pro přímé platby pro rok 2021.

Kontrola podmíněnosti pro rok 2021

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2021

Tato publikace poskytuje informace o požadavcích a podmínkách kontrol podmíněnosti pro rok 2021. Přináší aktuální přehled kontrolovaných požadavků podmíněnosti včetně uvedení způsobu jejich kontroly a vysvětlení používaného systému vyhodnocování případných porušení.

Metodická příručka Jednotné žádosti pro rok 2021

Metodická příručka Jednotné žádosti

Příručka je určena všem žadatelům o některou z plateb sdružených na Jednotné žádosti. Příručka obsahuje důležité termíny pro žadatele, základní podmínky jednotlivých opatření a případné sankce za jejich nedodržení. Součástí je také popis využití Portálu farmáře SZIF (dále též PF SZIF), který umožňuje mimo jiné vytvoření předtištěného formuláře žádosti a následně její elektronické podání.