Zakázané účinné látky
pro integrovanou produkci

– pro žadatele v rámci IP, kteří žádají dle NV č.242/2004 Sb. v platném znění od 31.3.2008
– pro žadatele v rámci IP, kteří žádají dle NV č.79/2007 Sb. v platném znění od 1.1.2008

Seznam zakázaných účinných látek pro integrovanou produkci

alpha-cypermethrin
bifenthrin
carbofuran
cypermethrin
deltamethrin
dimethoate
fenazaquin
fenpyroximate
chlorpyrifos
chlorothalonil
lambda-cyhalothrin
pirimiphos-methyl
pyrethriny (= směs přírodních pyrethroidů)
triazamate
zeta-cypermethrin

Výpis z nařízení