Normy jakosti pro ovoce a zeleninu

V příloze NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1221/2008 lze nalézt Všeobecnou obchodní normu a Zvláštní obchodní normy.