Novela rostlinolékařského zákona – získání nebo prodloužení osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na OR

Novela rostlinolékařského zákona, která vstoupila v platnost 1. 12. 2017, upravuje některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
aplikace
Na webu ÚKZÚZ je uveden přehled způsobů získání osvědčení, seznamy pověřených školících zařízení a termíny zkoušek.