Situační a výhledová zpráva – OVOCE – listopad 2020

Cílem této Situační a výhledové zprávy je informovat o situaci v sektoru ovoce, dále o změnách a základních pravidlech týkajících se společné organizace trhu EU u komodity ovoce.
Předkládaná zpráva navazuje na Situační a výhledovou zprávu z prosince 2019. Použité údaje jsou zpracovány podle dostupných informací k září 2020, není-li uvedeno jinak.

Situační a výhledové zprávy jsou pro všechny podnikatelské subjekty k dispozici na internetové adrese: www.eagri.cz, navigace – zemědělství, rostlinná výroba, rostlinné komodity, ovoce a zelenina, situační a výhledové zprávy.