Školkařský svaz
Ovocnářské unie České republiky

Holovousy 129, 508 01 Hořice
tel.: +420 491 848 206, IČO : 44477325, DIČ : CZ44477325
Součást Ovocnářské unie ČR, která byla registrována u Ministerstva vnitra ČR 20.5.1992
pod reg. č. VSC/1-11667/92-R

ssou
 • Školkařský svaz (ŠS) vznikl v roce 1995 a je součástí Ovocnářské unie ČR.
  Cílem založení bylo:

  – soustředit školkaře do profesního svazu,
  – zvýšit hodnotu výchozího biologického materiálu,
  – zabezpečit výrobu kvalitních výpěstků,
  – zlepšit výměnu informací

 • Rozhodující oblastí v importu je dovoz podnoží a osiva pro ovocné kultury. ŠS podporuje odbyt výpěstků do zahraničí.
 • Hlavním obchodním partnerem je Holandsko, Německo, Francie, Itálie, Polsko a Slovensko.
 • ŠS OUČR od roku 1995 vydává 2x ročně (duben, září) občasník ŠKOLKAŘ, kde jsou uvedeny aktuální informace pro školkaře, nabídky školkařských výpěstků, odborné články, informace ze zahraničních cest aj.
 • ŠS aktualizoval Registr množitelských firem v ovocném školkařství s platností od roku 2009.
 • ŠS spolupracuje s příslušnými institucemi, např. MZe, SRS, ÚKZÚZ, SZIF aj. na řešení aktuálních problémů v ovocném školkařství, dále na obnově prostorových izolátů, matečnic, semenných sadů aj.
 • Členové ŠS se účastní zahradnických výstav, kde prezentují své výpěstky – např. každoroční podzimní Zahrada Čech Litoměřice, Flora – Hortikomplex Olomouc nebo Zemědělec Lysá nad Labem.
 • ŠS spolupracuje s orgány státní správy na certifikačních schématech za účelem výroby kvalitního školkařského materiálu v ČR (ve zdravotních třídách “Vf” a “Vt”).
 • K 1.1.2015 je evidováno 70 členů ŠS, z toho 50 členů má výměru 192,5 ha
  11 – 20 ha …….. 3 ovocné školky
  5 – 10 ha …….. 11
  1 –   4 ha …….. 30
  pod 1 ha  ……..   6
 • Hlavním obchodním partnerem je Holandsko, Německo, Francie, Itálie, Polsko a Slovensko.
 • ŠS zpracoval Registr množitelských firem v ovocném školkařství s aktualizací od roku 2009, který je k dispozici u tajemníka ŠS.
 • Na území ČR v 15 firmách mimo školkařskou výrobu probíhá výroba výchozích materiálů se zaměřením na produkci roubů, oček, osiva a podnoží.
 • Vždy v březnu a září je aktualizována na webových stránkách ŠS a OUČR nabídka školkařských ovocných výpěstků členů ŠS.

ČSN 46 3601 – OSIVO A SADBA OVOCNÝCH DŘEVIN

V této normě naleznete např. parametry tvarů školkařských výpěstků
(z právních důvodů není možné obsah normy zveřejňovat na webu OUČR).

Školkařské výpěstky členů ŠS OUČR

Nabídka