Mezinárodní den zdraví rostlin

OUČR se s expozicí s podtitulem Zdravá krajina – zdravá rostlina – zdravý člověk připojila k oslavám Mezinárodního dne rostlin. Akce pod záštitou ministra zemědělství, Zdeňka Nekuly, proběhne v prostorách Národního zemědělského muzea v pátek 12.5. Kromě hlavního organizátora, ÚKZÚZ, se k akci připojila rovněž Česká společnost rostlinolékařská. Na stanovišti OUČR budou kromě ukázek ovocných druhů a několika aktuálně se vyskytujících chorob pro hlavně pro žáky všech druhů škol připraveny ochutnávky ovoce a ovocných výrobků s malým kvízem. Celá expozice bude přístupná návštěvníkům bez omezení.