Školení o systému integrované produkce ovoce

Záznam on-line školení IPO ze dne 5.4.2023

Další běh školení proběhne v listopadu 2023 presenční formou.