Různé

Kategorie různých článků Ovocnářské Unie

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské činnosti (UZČ)

Tato informace se týká žádostí, které se vztahují k opatření AEO, AEKO, EZ, NAEKO, NEZ LFA (žádosti v rámci závazkového opatření), LFA (žádosti v rámci jednoletého opatření), ANC, PPO, SAPS,

Informace pro žadatele týkající se zásahu vyšší moci – úmrtí, vyšší moci – mimořádných okolností (OVM), změny žadatele (ZŽ) a ukončení zemědělské činnosti (UZČ) Read More »

Novela rostlinolékařského zákona – získání nebo prodloužení osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na OR

Novela rostlinolékařského zákona, která vstoupila v platnost 1. 12. 2017, upravuje některé části týkající se odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin. Na webu ÚKZÚZ je uveden přehled způsobů získání

Novela rostlinolékařského zákona – získání nebo prodloužení osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na OR Read More »

Ovoce 2016

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2016 Všechny zde uvedené odrůdy byly v letech 2006–2016 registrovány v České republice nebo jsou chráněny podle příslušné legislativy na úrovni národní, či evropské.

Ovoce 2016 Read More »

Ovoce 2013

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2013 Publikace uvádí odrůdy ovoce, které byly registrovány nebo jim byla udělena ochrana práv v ČR v letech 2005–2013. Přehled odrůd ovoce si klade za cíl poskytnout pěstitelům ovocných

Ovoce 2013 Read More »