logo OUČR
titulní nadpis

Registrováno u Ministerstva vnitra ČR 20.5.1992 pod reg. číslem VSC/1-11667/92-R

logo České jablko
 R e k l a m a 

Holovousy 129, 508 01 HOŘICE O nás   zlj    Sídlo   zlj    Cíle   zlj    Z historie   zlj    Současnost   zlj    Kontakt

logo  NEPŘEHLÉDNĚTE


vystraha.png, 63kB vystraha.png, 63kB

Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZMĚNA TERMÍNU
SEMINÁŘE v Milovicích
čtvrtek 4. srpna 2016  >>>  pátek 5. srpna 2016
SKLIZEŇ OVOCE BUDE LETOS NIŽŠÍ

23.06.2016 - 12:27:42

new Letošní sklizeň ovoce se odhaduje na 134.988 tun a je ve srovnání s minulým rokem o 28 % nižší. Ve srovnání s průměrem posledních tří let (2013 – 2015) se předpokládá pokles o 17 %.

Hlavním důvodem snížení sklizně jsou mrazy z konce dubna, které poškodily nejvíce sady na jižní Moravě.
(více viz Zpráva OUČR k odhadu sklizně k 15. 6. 2016  a  Přehled klimatologických dat ČHMÚ)


Výsledky sklizní 2015, 2016 a odhady k 15. 6. 2016
mos.gif ŠKOLENÍ O SYSTÉMU INTEGROVANÉ PRODUKCE OVOCE

03.05.2016 - 13:58:22

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci s Ovocnářskou unií České republiky připravují další termíny školení za účelem rozšíření znalostí o systému integrované produkce ovoce podle § 12 odst. 5 písm. i) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně – klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.

Bližší informace k připravovaným školením včetně programu a kontaktů jsou
     v tomto dokumentu
.

Přihlašovací formulář :
  • 30. srpna 2016 (úterý) - zasedací sál VŠÚO Holovousy s.r.o.
    uzávěrka přihlášek - NEDĚLE 28. srpna 2016


vystraha.png, 63kB vystraha.png, 63kB REGISTRACE pouze přes tento on-line webový formulář!!!

Pokud se u právnické osoby nezúčastní školení jednatel nebo fyzická osoba (v případě FO), musí účastník předložit u prezence plnou moc (není nutné mít ověřenou)
mos.gif Informace pro žadatele SZP


logo  POZVÁNKY


!!!  Z TECHNICKÝCH DŮVODŮ ZMĚNA TERMÍNU SEMINÁŘE  !!!

mos.gif 4. srpna 2016   5. srpna 2016


m-milovice.jpg Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o.
oddělení ochrany rostlin – VŠÚO Holovousy s.r.o.
Východočeská ovocnářská unie
a Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce Holovousy


Vás zvou na odborný seminář

OCHRANA OVOCE
PŘED CHOROBAMI A ŠKŮDCI


Místo konání : Motorest Milovice u Hořic
Přihlášky : do 1. srpna 2016

logo  PŘIPRAVUJEME


Termíny plánovaných akcí OUČR v r. 2016


4. srpna 5. srpna Ochrana ovoce před chorobami a škůdci Milovice u Hořic
30. srpna Školení IPO Holovousy

logo  RŮZNÉ


new mos.gif Minority

24.05.2016 - 08:21:44

V nabídce odkazů »minoritní přípravky« je nové Nařízení ÚKZÚZ o rozšířeném povolení na menšinová použití přípravku POLYRAM WG.mos.gif Propagace

02.05.2016 - 07:30:27

V nabídce odkazů »ovocnáři v médiích« zveřejňujeme zajímavé aktuální odkazy na články a reportáže prezentované v našich médiích.

(poslední zpráva ze dne 02.05.2016)


mos.gif Dotační tituly pro rok 2015

30.11.2015 - 13:07:39

Státní zemědělský intervenční fond stanovil sazby jednotlivých dotačních titulů pro rok 2015.
mos.gif SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA - OVOCE - listopad 2015

07.12.2015 - 07:33:52

Cílem této Situační a výhledové zprávy je informovat o situaci v sektoru ovoce, dále o změnách a základních pravidlech týkajících se společné organizace trhu EU u komodity ovoce.
Předkládaná zpráva navazuje na Situační a výhledovou zprávu z října 2014. Použité údaje jsou zpracovány podle dostupných informací k srpnu 2015, není-li uvedeno jinak.
Situační a výhledové zprávy jsou pro všechny podnikatelské subjekty k dispozici na internetové adrese: www.eagri.cz/, navigace – zemědělství, rostlinné komodity, ovoce a zelenina, situační a výhledové zprávy.


Brožura v tištěné poloze je k dispozici v kanceláři OUČR a bude distribuována na regionálních akcích.mos.gif Prodloužení osvědčení odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na OR

08.09.2015 - 10:24:07
aplikace.jpg, 48kB

Pěstování rostlin je důležitou součástí našeho života. Rostliny jsou prvotním zdrojem potravy, podílejí se na tváři krajiny i našeho nejbližšího okolí. Nezbytnou součástí péče o rostliny je ochrana proti původcům chorob, živočišným škůdcům a plevelným rostlinám. V ochraně rostlin proti škodlivým organismům se uplatňují nejen vhodné pěstitelské postupy a využívají odolné odrůdy, ale využívají se ochranné metody jak mechanické, fyzikální, biologické, tak i chemické. Využití chemických metod, tedy používání přípravků v ochraně rostlin však vyžaduje některé nezbytné odborné znalosti i dodržování správného a bezpečného nakládání s přípravky s vyloučením možných rizik na zdraví lidí, zvířat a životního prostředí. Z tohoto důvodu ukládá zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči osobám, které v rámci svých profesních činností nakládají s přípravky, povinnost mít tyto činnosti zabezpečené odborně způsobilou osobou.

Pokud vlastníte osvědčení o odborné způsobilosti s nerozlišeným stupněm
(vydané do 31. 12. 2012) a bude vám v dohledné době končit,
musíte si zažádat o prodloužení
pdf
a uvést požadovaný stupeň (II. nebo III.).
mos.gif Informační brožury pro zemědělce

01.09.2015 - 12:49:17

V nabídce "Dotace a § - AEO" jsou odkazy ke stažení k IP ovoce (Agroenvironmentálně-klimatická opatření, Program rozvoje venkova 2014 – 2020) a Vnitrostátní strategie ČR pro udržitelné operační programy organizací producentů v sektoru ovoce a zeleniny.
prehled_ovoce_2013.jpg, 68kB mos.gif Ovoce 2013

06.02.2014 - 11:25:18

PŘEHLED ODRŮD OVOCE 2013 pdf.
Publikace uvádí odrůdy ovoce, které byly registrovány nebo jim byla udělena ochrana práv v ČR v letech 2005–2013.

Přehled odrůd ovoce si klade za cíl poskytnout pěstitelům ovocných druhů základní informace o vlastnostech jednotlivých odrůd a napomoci tak lepší orientaci v širokých sortimentech uváděných v současné době na trh.
ovoce.jpg, 79kB

Zprávy o trhu - Tržní informační systém ČR (TIS)
Informace o trhu se zemědělskými komoditami v České republice, Evropské unii a ostatních zemích.

mos.gif ČSÚ vydalo podrobné statistické údaje o ovocných sadech v ČR.

01.02.2013 - 08:18:45

Šetření o sadech se provádí ve všech členských státech Evropské unie každých 5 let. V České republice proběhlo poprvé v roce 2007. Cílem tohoto šetření bylo zjistit produkční potenciál ovocných sadů, odrůdovou skladbu, věkovou strukturu a hustotu výsadby vybraných druhů ovocných stromů. Do statistického zjišťování Šetření o sadech za rok 2012 byli zahrnuti všichni pěstitelé ovoce vedení v Zemědělském registru, kteří k 1. květnu 2012 obhospodařovali minimálně 0,20 ha ovocných sadů a jejichž produkce byla převážně nebo zcela určena pro trh.

graf-struktura-sady-2012.jpg, 49kB


Více se dočtete v publikaci Českého statistického úřadu Strukturální šetření - Ovocné sady 2012 pdf.
mos.gif Normy jakosti pro ovoce a zeleninu (od 1. července 2009)

V příloze NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1221/2008 pdf lze nalést Všeobecnou obchodní normu a Zvláštní obchodní normy.
Na této adrese naleznete odkazy na normy všech jednotlivých ovocných druhů. R e k l a m a 

zej vyhledat kontakt

zej adresáře OUČR

zej předsednictvo

zej regionální unie

zej zájmové svazy

zej inspektoři ÚKZÚZ

zej ostatní instituce

 

zej vyhledání v registru

zej etikety přípravků


zej minoritní přípravky

zej zakázané ú.l.

 

zej rostlinolékař. portál

 

zej registr hnojiv
a pomocných látek

 

zej požadavky, zásady

zej AEO

zej záznamní povinnost

 

zej poradenská služba

 

zej ovocnáři v médiích

zej soubory ke stažení

 

zej fotogalerie

zej zpravodaje OUČR

 

zej 1. pololetí 2016

zej 2. pololetí 2016


ekocena_2011_nominace.jpg, 200kB

stránky archivovány Národní knihovnou ČR

oums
vcou
souzs
uosr
uojzc R e k l a m a 
Logo_Sumiagro.jpg, 162kB

VSUO
sispo
ssouportal_farmare.jpg, 18kB
farmtrziste.jpg
logo_zemedelec-tv.png
biosad-logo
logo_zahradnictvi_2006.jpg, 64kB
rok_remesel_2016.jpg, 89kB